Rekomendowane

Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej

Wiadomości Historyczne

Cena: 22,5 zł

Prenumerata na 2019 r.: 135,0 zł

„Wiadomości Historyczne” wydawane przez wyd. Raabe / Edupress to dwumiesięcznik przeznaczony dla pasjonatów historii.

Dziedzina: Historia

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

Wydawca: Edupress

Redaktor naczelny: Stanisław Roszak

Opis wydawcy:

Czasopismo „Wiadomości historyczne" skierowane jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół. Pismo wydawane jest we współpracy i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dwumiesięcznik prezentuje najnowsze badania historyków, osiągnięcia historiografii polskiej i światowej, dzięki czemu stanowi znakomite uzupełnienie treści podręcznikowych i komentarz do aktualnych sporów historiograficznych. Zamieszcza scenariusze lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie dla wszystkich poziomów nauczania, pozwalające wzbogacić warsztat pracy nauczycieli, prowadzi stałe działy problemowe z myślą o praktyce szkolnej i egzaminach zewnętrznych: „Testy i zadania" – z komentarzem nauczycieli i ekspertów komisji egzaminacyjnych. Systematyczne gromadzenie tych materiałów pozwoli każdemu nauczycielowi na stworzenie „Podręcznej Biblioteki Wiadomości Historycznych".
[email protected]