Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej

Wszechświat

Cena: 12,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 48,0 zł

Dziedzina: Przyrodnicze

Częstotliwość: Kwartalnik

Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

Redaktor naczelny: Maria Śmiałowska

[email protected]