Rekomendowane

Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej

Przegląd Oświatowy

Cena: b/d

Prenumerata na 2019 r.: b/d

Dziedzina: Ogólne

Częstotliwość: Dwutygodnik

Wydawca: Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność

Redaktor naczelny: Stefan Kubowicz

[email protected]