Rekomendowane

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej
Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej

Literatura na Świecie

Cena: 8,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 96,0 zł

„Literatura na Świecie” wydawana przez Instytut Książki to miesięcznik poświęcony literaturze.

Dziedzina: Literatura

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Instytut Książki

Redaktor naczelny: Piotr Sommer

Opis wydawcy:

Miesięcznik „Literatura na Świecie" prezentuje najcelniejsze artykuły z literatur światowych – od klasyki po awangardę. Obok przekładów zamieszcza krytyczne rozprawy, dyskusje, autokomentarze i omówienia twórczości translatorskiej. Proponuje też przekładowe ponowienia kanonu (Proust, Kafka, Flaubert). Poszczególne zeszyty "Literatury na świecie" pojawiają się najczęściej jako numery monograficzne, zawierają prezentacje literatur poszczególnych krajów lub kręgów kulturowych, poświęcone są ważnemu zjawisku literackiemu lub tendencji, pokazują twórczość wybitnego autora.
[email protected]