Rekomendowane

Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej

Język Polski w Gimnazjum

Cena: 21,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 84,0 zł

„Język Polski w Gimnazjum” wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach to kwartalnik przeznaczony dla nauczycieli polskiego w gimnajzum.

Dziedzina: Język polski

Częstotliwość: Kwartalnik

Wydawca: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach

Opis wydawcy:

Kwartalnik „Język Polski w Gimnazjum" zawiera materiały metodyczne dla nauczycieli gimnazjum, a w szczególności rozkłady materiału nauczania do programów MEN, scenariusze lekcji i zajęć oraz propozycje zastosowania metod aktywizyjących na lekcjach języka polskiego. Ponadto publikuje artykuły dotyczące programów nauczania, lektur i innych zagadnień polonistyki w gimnazjum.
[email protected]