Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej

Aura

Cena: 16,8 zł

Prenumerata na 2019 r.: 201,6 zł

„Aura” wydawana przez Naczelną Organizację Techniczną to miesięcznik o przyrodzie i ochronie środowiska.

Dziedzina: Przyroda

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Naczelna Organizacja Techniczna

Redaktor naczelny: Edward Garścia

Opis wydawcy:

„Aura” to ogólnokrajowy miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Od 1973 roku popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, zajmuje się zagadnieniami planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikowane są porady prawne z zakresu ochrony środowiska udzielane przez specjalistów w tej dziedzinie.

Ponadto czasopismo stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół. Do miesięcznika dodawane są wkładki “Dodatek ekologiczny dla szkół” oraz „Zioła a zdrowie”.
[email protected]