Rekomendowane

Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej

Głos Pedagogiczny

Cena: 41,2 zł

Prenumerata na 2019 r.: 411,5 zł

Dziedzina: Ogólne

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Forum

Redaktor naczelny: Kamila Sekułowicz

[email protected]